جستجوی پست

الگوی حفره رو به بالا و پایین تاسوکی

حفره رو به بالا و پایین تاسوکی در کندل استیک

حفره های تاسوکی، جزء دومین الگوهای ادامه دهنده کندل می باشد
حفره رو به پایین و بالا تاسوکی، الگوهای سه شمعی است که معمولا برای نشان دادن ادامه روند نزولی و صعودی استفاده می شود.