جستجوی پست

الگوی نفوذی آموزش کندل استیک

آموزش الگوی نفوذی PIERCING PATTERN به همراه پادکست

الگوی نفوذی

آموزش الگوی نفوذی به همراه پادکست ،الگوی برگشت کندل ها می باشد
شمع اول شمعی سیاه (قرمز) رنگ می باشد که بعد از آن یک کندل سفید (آبی) از پایینی ترین قسمت کندل مشکی شروع می شود و حداقل باید تا نصفی از بدنه شمع مشکی را بپوشاند.