جستجوی پست

کندل استیک ژاپنی

فیلتر یافتن کندل های طلایی بورس HF-118

فیلتر کندل های طلایی بورس HF-118

فیلتر کندلهای طلایی بورس تمامی کندل های بازگشتی را بررسی کرده و آنها را پیدا می کند و با توجه به وضعیت تکنیکال آنها به آنان ستاره می دهد و نام الگوی کندل مورد نظر را نوشته و وضعیت آینده آن را می نویسد تا معامله گر به راحتی بتواند تصمیم بگیرد.

الگوی انگلفینگ صعودی در کندل استیک ژاپنی

الگوی انگلفینگ صعودی الگوی انگلفینگ صعودی چیست؟ الگوی انگلفینگ صعودی یک کندل سفید است که بعد از باز شدن کمتر از روز قبل ،بالاتر  از دهانه روز قبل بسته می شود. وقتی یک کندل کوچک سیاه رنگ ، که روند را نزولی نشان می دهد ، روز بعد با یک کندل سفید بزرگ دنبال می شود ، می توان یک روند صعودی را تشخیص داد ، بدنه آن کاملاً   بدنه کندل قبلی را می پوشاند  […]