کاربران عزیز سوالات خود را زیر هر پست ارسال فرمایید و پاسخ را در کوتاه ترین زمان دریافت کنید

دانلود رایگان فیلتر

فیلتر میانگین متحرک 26 روزه HF-129 برای یافتن سهم هایی که حمایت دارند

فیلتر میانگین متحرک 26 روزه HF-129 برای یافتن سهم هایی که به حمایت نزدیک شده اند

فیلتر میانگین متحرک 26 روزه راهی است برا یپیداکردن سهم هایی که دارای حمایت میانگین متحرک 26 روزه می باشند اندیکاتور میانگین متحرک 26 روزه دانلود رایگان فیلتر میانگین متحرک 26 روزه HF-129

فیلتر اندیکاتور CCI جهت یافتن سهم هایی که در کف قیمتی هستند HF-127

فیلتر CCI HF-127

اندیکاتور cci یکی از اندیکاتور های کاربردی بازار سرمایه می باشد فیلتر اندیکاتور cci می تواند به شما در پیداکردن کف قیمتی و سقف های قیمتی و پیداکردن واگرایی ها کمک کند