جستجوی پست

آموزش کندل استیک، الگوی هارامی

آموزش الگوی هارامی THE HARAMI PATTERN به همراه پادکست

آموزش الگوی هارامی به همراه پادکست ، الگوی برگشت کندل ها می باشد
الگوی هارامی شامل یک شمع با بدنه کوچک است که قبل از آن یک شمع با بدنه بزرگ قرار دارد. در واقع شمع دوم در دل شمع بزرگ قبلی قرار گرفته است.