جستجوی پست

محاسبه ریسک معامله در بورس

اول به ریسک فکر کنید بعد به سود به همراه پادکس

ریسک معامله

آموزش اول به ریسک فکر کنید بعد به سود به همراه پادکست آموزشی در این پست در ارتباط با چگونگی در نظر گرفتن ریسک در معاملات صحبت می شود که همراه پادکست می باشد برای درک بهتر