جستجوی پست

Tag: تشخیص ریزش بازار

تشخیص زود هنگام زمان ریزش بازار بااستفاده از گوگل ترند

تشخیص ریزش بازار با استفاده از گوگل ترند

یکی از دقدقه های فعالین بازر سرمایه تشخیص به هنگام زمان ریزش بازار می باشد که روشهای تکنیکالی و بنیادی زیادی دارد ولی یکی از روش ها پیداکردن گرایش مردم به بورس و بازرهای دیگر می باشد . ما چگونه گرایش مردم به بازار های مختلف را تشخیص دهیم یکی از ساده ترین راه های شناخت گرایش مردم به بازار های مختلف سایت گوگل ترند می باشد . در سایت گوگل ترند نموداری از گرایش […]