جستجوی پست

الگوی ستاره ثاقب، کندل استیک

آموزش الگوی ستاره ثاقب SHOOTING STAR به همراه پادکست

الگوی ستاره ثاقب SHOOTING STAR

آموزش الگوی ستاره ثاقب به همراه پادکست ،الگوی برگشت کندل ها می باشد
وقوع ستاره ثاقب به این معنی است که قیمت نزدیک قیمت پایانی باز شده و سپس قدرتمندانه به سمت بالا رفته و بعد دوباره قیمت پایین آمده و در نهایت نزدیک قیمت ابتدایی بسته شده است،