کاربران عزیز سوالات خود را زیر هر پست ارسال فرمایید و پاسخ را در کوتاه ترین زمان دریافت کنید

الگوی خطوط پاتک

آموزش الگوی خطوط پاتک در کندل استیک به همراه پادکست

الگوی خطوط پاتک چهاردهمین الگوی برگشت کندل ها می باشد
خطوط پاتک زمانی شکل می‌گیرد که دو شمع با رنگ بدنه مخالف دارای قیمت پایانی یکسانی باشد