جستجوی پست

آموزش کندل استیک، الگوی چکش وارونه

آموزش الگوی چکش وارونه INVERTED HAMMER به همراه پادکست

الگوی چکش وارونه INVERTED HAMMER

آموزش الگوی چکش وارونه به همراه پادکست ، الگوی برگشت کندل ها می باشد چکش وارونه مانند ستاره ثاقب ،دارای سایه بلند و بدنه ای در پایین دارد.