کاربران عزیز سوالات خود را زیر هر پست ارسال فرمایید و پاسخ را در کوتاه ترین زمان دریافت کنید

حجم مشکوک

فیلتر حجم مشکوک HF-130

فیلتر حجم مشکوک

هرگاه نمادی چند برابر بیش از متوسط ماه خود معامله شود به اصطلاح حجم مشکوک می گویند که روش های محاسبه متفاوتی دارد و در این پست ما فیلتر را به شما معرفی می کنیم که می توانید حجم های مشکوک را با آن پیدا کنید.