جستجوی پست

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد بازار های مالی است. یک تکنیکالیست به تغییرات قیمت نگاه می کند وبه صورت روزمره یا هفته به هفته یا هر دوره ثابت دیگری که در آن نمایش داده می شود توجه می کند. یک نمودارشناس فقط نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کند ، در حالی که تکنیکالیست  شاخص های فنی مشتق شده از آن را نیز مطالعه می کند. تکنیکالیست ها به جای بررسی عملکرد […]