جستجوی پست

قوانین استفاده از مطالب سایت هوش فعال


کاربران محترم سایت هوش فعال برای استفاده از مطالب سایت هوش فعال باید موارد زیر را در نظر بگیرند :


سلب مسئولیت: بازارهای مالی دارای ریسک های زیادی هستند و هرگونه سرمایه گذاری در این بازارها نیازمند فراگیری آموزش تحت اساتید این امر می باشد . مسئولیت تمامی معاملاتی که با استفاده ازفیلتر های سایت هوش فعال انجام می دهید بر عهده خودتان است و مطالب ، فیلتر ها و اندیکاتور های سایت تنها به تحلیل بهتر شما کمک می کنند.با احترام صاحب امتیاز و مدیر سایت هوش فعال

مصطفی اجارستاقی