جستجوی پست

Tag: محاسبه ریسک معامله در بورس

اول به ریسک فکر کنید بعد به سود

ریسک معامله

آیا طرز تفکر اشتباهی است که اول به سود فکر کنیم بعد به ریسک؟ شخصی که معامله گری را به عنوان شغل انتخاب می کند نیازی به انگیزه ندارد ولی سود معامله برای معامله گر و سرمایه گذار به نوعی انگیزه محسوب می شود. معامله گران تازه کار به حدی به سود فکر میکنند که ریسک های پیش رو را نمی بینند. ریسک باید قبل از ورود به معامله محاسبه شود. بیشتر سرمایه گذاران پیش […]