کاربران عزیز سوالات خود را زیر هر پست ارسال فرمایید و پاسخ را در کوتاه ترین زمان دریافت کنید

فیلتر سطوح مقاومتی

فیلتر پیدا کردن سطوح مقاومتی سهم با کندل سنجاقک و اندیکاتور استوکاستیک HF-115

پیدا کردن سطوح مقاومتی سهم با کندل سنجاقک و اندیکاتور استوکاستیک HF-115

در فیلتر HF-115 ابتدا سهم های که کندل سنجاقک را تشکیل داده اند پیدا می کنیم سپس با اندیکاتور استوکاستیک میزان خطر ریزش آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.