جستجوی پست

الگوی ستاره عصرگاهی

آموزش الگوی ستاره عصرگاهی evening star به همراه پادکست

آموزش الگوی ستاره عصرگاهی به همراه پادکست، الگوی برگشت کندل ها می باشد
این الگو ابتدا با یک کندل سفید (سبز) و روبه بالا آغاز می شود سپس بعد از آن یک ستاره در بالا ترین نقطه یعنی سقف شکل می گردد