کاربران عزیز سوالات خود را زیر هر پست ارسال فرمایید و پاسخ را در کوتاه ترین زمان دریافت کنید

الگوی دامپلینگ سقف و الگوی ماهی تابه کف

آموزش الگوی دامپلینگ سقف و الگوی ماهی تابه کف به همراه پادکست

آموزش الگوی دامپینگ سقفو ماهی تابه کف به همراه پادکست آموزشیدر کندل استیک ژاپنی

الگوی دامپلینگ سقف و الگوی ماهی تابه کف پانزدهمین الگوی برگشت کندل ها می باشد
دامپلینگ سقف:این الگو نشان دهنده یک سقف با طرحی محدب و پنجره ای به سمت قیمت های پایینی است.
ماهی تابه کف: این الگو نشان دهنده یک کف با طرحی مقعر و پنجره ای به سمت قیمت های بالایی است.