کاربران عزیز سوالات خود را زیر هر پست ارسال فرمایید و پاسخ را در کوتاه ترین زمان دریافت کنید

کندل های بازگشتی

فیلتر یافتن کندل های طلایی بورس HF-118

فیلتر کندل های طلایی بورس HF-118

فیلتر کندلهای طلایی بورس تمامی کندل های بازگشتی را بررسی کرده و آنها را پیدا می کند و با توجه به وضعیت تکنیکال آنها به آنان ستاره می دهد و نام الگوی کندل مورد نظر را نوشته و وضعیت آینده آن را می نویسد تا معامله گر به راحتی بتواند تصمیم بگیرد.