جستجوی پست

کندل استیک

انواع الگوی کندل استیک صعودی برای خرید سهام

انواع الگوی کندل استیک صعودی برای خرید سهام

استفاده از الگوی کندل استیک صعودی برای خرید سهام   نمودارهای کندل استیک نوعی نمودار مالی برای ردیابی حرکت قیمتی  اوراق بهادار هستند. آنها ریشه در تجارت چند صد ساله برنج ژاپنی دارند که  به نمودارهای مدرن قیمت راه پیدا کرده اند. نمودارهای کندل استیک  از نظر بعضی از سرمایه گذاران به لحاظ  دیداری جذاب تر از نمودارهای میله ای استاندارد و تفسیر حرکات  قیمت راحت تر می باشد .کندل ها به این دلیل نامگذاری […]

حفره رو به بالا و پایین تاسوکی در کندل استیک

حفره های تاسوکی، جزء دومین الگوهای ادامه دهنده کندل می باشد
حفره رو به پایین و بالا تاسوکی، الگوهای سه شمعی است که معمولا برای نشان دادن ادامه روند نزولی و صعودی استفاده می شود.

آموزش کندل های ژاپنی الگوی برگشت و الگوی ادامه دهنده به همراه پادکست آموزشی

کندل های ژاپنی به دو الگوی برگشت و ادامه دهنده تقیسم می شوند
الگوی برگشت یعنی در سقف ها و کف های بازار
الگوی ادامه دهنده یعنی در وسط چارت

آموزش مبانی یادگیری کندل استیک به همراه پادکست

به طور کلی سه روش گوناگون برای نشان دادن وضعیت حرکتی چارت که خطی ، میله ای و کندل استیک می باشد وجود دارد
با توجه به اینکه کندل استیک ها وضعیت بهتر و کامل تری از چارت به نمایش می گذارد بنابراین برای توضیح روانشناسی بازار کارایی بهتری دارند
هر کندل از چهار جزء اصلی تشکیل شده است
1- قیمت باز شدن (open)
2- قیمت بسته شدن (close)
3- بیشترین قیمت (high)
4- کمترین قیمت (low)
کندل ها را به دو دسته صعودی و نزولی می توان تقسیم کرد