011-91010105 - 09364549266 hooshefaal@gmail.com از 8 صبح تا ساعت 20

ثبت پیشنهادات کاربران برای فعالیت های آتی سایت هوش فعال

ثبت پیشنهادات کاربران برای فعالیت آتی سایت هوش فعال

 

کاربر محترم سایت هوش فعال، به منظور  منظم شدن و برنامه ریزی درست، و بررسی به موقع و همچنین از دست نرفتن پیشنهادات کاربران عزیز سایت هوش فعال  فرم زیر طراحی گردید تا کاربران بتوانند پیشنهادات خود را در خصوص موارد مختلف کاری سایت در قالبی مشخص و ساده برای ما ارسال فرمایند.

سایت هوش فعال همواره از پیشنهادات و انتقادات کاربران استقبال می کند چون سرمایه ما، اعتماد و رضایت کاربران می باشد.

 

 

پیشنهادات کاربران

کاربران می توانند پیشنهادات خود را در مورد فیلتر یا اندیکاتور و موارد دیگر مرتبط با کار سایت را توسط این فرم با ما درمیان بگذارند