فروش تکی فیلتر بورس فراهم شده و ضمنا قیمت بسیار کاهش پیدا کرده است فیلتر های طلایی

011-91010105 - 09364549266 hooshefaal@gmail.com از 8 صبح تا ساعت 20

آخرین مطالب دسته بندی : فیلتر های استراتژی بورس

یکی از اهداف سایت هوش فعال تحقیق در ارتباط با استراتژی های مختلف پول ساز بورسی و تبدیل ان به فیلتر های کاربردی برای کاربران سایت هوش فعال می باشد و در این بخش کلیه استراتژی های پول ساز بورسی به همراه فیلتر های مخصوص خود قرار دارد.